AVEYRON

AVEYRON

TIJD

‘Wat is tijd?’ Met deze vraag begon het stuk over ‘tijdschrijven’ dat ik voor het bedrijfsblad schreef. Geïnspireerd door een filosofisch artikel in een spiritueel blad, kon ik het niet laten om een in beginsel zakelijk en pragmatische artikel te verlevendigen met wat mijmeringen van een andere orde, die vanaf dat moment bij me bleven.

Hoeveel antwoorden je ook op de vraag ‘Wat is tijd?’ kunt geven, de auteur maakte in zijn beschouwing een onderscheid tussen ‘tijd is een afspraak’ (ofwel klokkentijd) en een ander soort tijd, voor het gemak samen te vatten met ‘beleving’. Schema’s, roosters, geregel, afspraken en gedoe versus overdrijvende wolken, bloeiende bloemen, intense muziek, wisselende seizoenen, stilte en het tempo van het hart. Plannen en doen versus zijn in het moment.

Het leven zou uitsluitend uit die tweede soort tijd moeten bestaan. Dat doet het in principe ook, totdat wij de eerste soort voorrang geven. En dat doen we vrijwel voortdurend. Afspraaktijd betekent timing en agenda’s, opschieten, stress, verantwoording en meer van dergelijke werkwoorden, waarvan in toenemende mate ook ons sociale verkeer doordesemd is. Digitale beschikbaarheid is een must. 24/7 bereikbaar, verplicht tot reageren, ook in je zogenaamde ‘vrije tijd’. Weekenden zijn al lang niet heilig meer. Wie geen smartphone heeft, is fossiel en je telefoon uitzetten is een doodzonde.

Vakantie is het toegewezen domein van Belevingstijd geworden. De tijd waarin één minuut een eeuwigheid kan duren en een eeuw in een oogwenk voorbij is. En dan nóg is het oppassen geblazen, want binnen de kortste keren siepelt Afspraaktijd door alle kieren en gaten je vakantie binnen.

Het begint al met de voorbereiding. Niet te geloven wat we tijdens onze eerste vakantiedagen, nog vóór ons vertrek naar Frankrijk, allemaal doen en regelen. Om te kúnnen vertrekken, moet ik eerst dealen met een persoonlijk heet hangijzer en hebben we een aantal lopende zaken af te handelen. Onder meer mijn prépensioenvoorziening. Geld en dus tijd vrij maken om minder te gaan werken. Ik wil ruimte creëren voor iets dat wezenlijk voor me is, maar waar ik te weinig aan toe kom. Schrijven. Wonderlijk genoeg blijkt het veiligstellen van Belevingstijd een ‘tijdrovende’ bezigheid.

Al doen we het wat kalmer aan, die eerste vier vakantiedagen regeert Afspraaktijd. Medicijnen bestellen, een nieuwe matras voor de camper ophalen en op maat maken, de tuin aan kant. Ons huis gastvrij achterlaten voor de vrienden die komen oppassen. Extra voer inslaan voor de beesten plus een karrevracht boodschappen, goed voor een verblijf van een half jaar op Nova Zembla. We hebben zesentwintig dagen vakantie. Dat komt dik in orde.